Oczywiście można, jednak lepiej będzie ona wyglądać gdy będzie rosła w cieniu lub półcieniu.